CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SỸ CƯỜNG

Hotline:  0368.404.404
Email:  vanthinhphat1102@gmail.com

Tuyển dụng

Tuyển Thợ Điện

Tuyển Thợ Điện

Tuyển thợ điện Lương cao , ổn định
Tuyển thợ hàn – cơ khí

Tuyển thợ hàn – cơ khí

Tuyển thợ hàn – cơ khí